Giới thiệu chung

Ngoi Song Nghieng Air French (5)

Ngói sóng Air French

Mái nhà kiểu Pháp có hình dạng sóng truyền thống phổ biến trên toàn thế giới.

Kích thước & Khối lượng:

  • Chiều dài 424 mm
  • Chiểu rộng 335 mm
  • Dài sau khi lợp 363 mm
  • Rộng sau khi lợp 303 mm
  • Số viên/m2: 9.09 viên/m2
  • Khối lượng/m2: 26kg/m2

Hình ảnh lợp thực tế

M1

Màu M1

Màu M2

Màu M2

Màu M3

Màu M3

Màu M4

Màu M4

Màu M5

Màu M5

Màu M8

Màu M8

Màu M9

Màu M9

Màu M10

Màu M10

Màu M11

Màu M11

Màu M26

Màu M26

Đăng ký tư vấn miễn phí

ngói màu fuji