GIỚI THIỆU VỀ FUJI SLATE

Công ty Fuji Slate là công ty sản xuất ngói lợp hàng đầu Nhật Bản.

Năm 1945, bắt đầu khởi nghiệp sản xuất Fuji Slate. Năm 1955 hoàn thành xây dựng nhà máy đầu tiên đến năm 1965, Fuji Slate thành lập nhà máy mới tại Matsusige, 3 năm sau vào năm 1968 thành lập công ty cổ phần Fuji Slate và vào năm 1981 bắt đầu hoạt động nhà máy Kitajima. Năm 1998, bắt đầu hoạt động mua bán ngói lợp FRC.  Năm 2009, bắt đầu hoạt động sản xuất ngói FRC tại Việt Nam bằng việc chính thức bàn giao công nghệ cho Công ty TNHH Fuji Việt Nam. Năm 2019, thành lập Fuji Start Roof. Nhà máy Fuji slate năm 2020 là nhà máy tự động hóa không sử dụng con người.

Dưới đây là mô tả lịch sử phát triển của thương hiệu ngói lợp hàng đầu Nhật Bản.