Air Stone

NGÓI XUẤT KHẨU – AIR STONE

Trong tương lai, sở thích của khách hàng đã dần đa dạng và phong phú hơn, bề mặt sần, thô ráp làm cho ngôi nhà trở nên cứng cáp và tạo sự khác biệt so
với các mái nhà còn lại sự thay đổi trong tương lại với thịtrường ngói màu.

Hình ảnh lợp thực tế

Đăng ký tư vấn miễn phí

ngói màu fuji