Giới thiệu chung

Ngoi Song Nghieng Air French (5)

Ngói sóng Air French

Mái nhà kiểu Pháp có hình dạng sóng truyền thống phổ biến trên toàn thế giới.

Đặc tính kỹ thuật

  • Chiều dài 424 mm (+-2)
  • Chiểu rộng 335 mm (+-2)
  • Dài sau khi lợp 363 mm
  • Rộng sau khi lợp 303 mm
  • Số viên/m2: 9 viên/m2
  • Trọng lượng trung bình/viên: 3.2 kg/viên (+-0.2)
  • Trọng lượng trung bình/m2: 28 kg/m2 (+-2)
  • Độ thấm nước (%): < 9.5 (JISA 5402)
  • Độ bền uốn (N): > 1500
  • Tính chịu mài mòn (N): JISA 5402:2002

Phụ kiện ngói sóng

Dsc 6544

Ngói rìa

Kích thước ngói lợp Fuji

Ngói cuối rìa

Dsc 6544

Ngói đầu rìa

Ngói lót nóc Fuji

Ngói lót nóc

Ngói cuối nóc Fuji

Ngói cuối nóc

Ngói nóc

Ngói nóc

Kích thước ngói lợp Fuji

Ngói cuối mái

Hình ảnh lợp thực tế

M1

Màu M1

Màu M3

Màu M3

Màu M4

Màu M4

Màu M5

Màu M5

Màu M8

Màu M8

Màu M9

Màu M9

Màu M10

Màu M10

Màu M11 của ngói Fuji

Màu M11

Màu M26

Màu M26

Đăng ký tư vấn miễn phí

ngói màu fuji