Woody

NGÓI XUẤT KHẨU – WOODY

Là 1 dạng của ngói chính phẳng Air Dream với bề mặt ngói giống như được trải lên 1 lớp sọc của gỗ, phù hợp
với những khác hàng yêu thích sự
chi tiết và tỉ mỉ.

Đăng ký tư vấn miễn phí

ngói màu fuji