Dự án: FLC Vĩnh Thịnh
Năm thực hiện: 2014

Flc Travel Vinh Phuc