Dự án: Golf Phương Đông – Mỹ Đình 
Năm thực hiện: 2011 – 2012

Golf Phuong Dong