Dự án: Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia
Năm thực hiện: 2009

Nha Biet Thu Tthnqg