Dự án: Kim Chung Di Trạch
Năm thực hiện: 2010

Kim Chung Di Trach